Pomoć


Što je nogometna enciklopedija(Soccer Wiki)?
Soccer Wiki je besplatna nogometna enciklopedija namjenjena fanovima od fanova koji su ju kreirali.

Tko dodaje nove i izmjenjuje postojeće podatke na nogometnoj enciklopediji (Soccer Wiki)?
Učini to ! Svi podaci na Soccer Wiki su dodani i uređivani od više korisnika, a ne samo od jednog.

Tko odlučuje o tome koje će se nove informacije dodati ili promijeniti na Soccer Wikiju?
Naravno da možete! O svim informacijama na Soccer Wikiju glasa više korisnika, a ne samo jedan.

Da li je informacija točna?
Soccer Wiki ne može garantirati točnost informacija pošto je potpuno održavano od Soccer Wiki zajednice.

Koje se informacije mogu dodati?
Bilo koja nogometna informacija može biti dodana nogometnoj enciklopediji. Zajednica nogometne enciklopedije će odlučiti da li treba tu informaciju pridodati enciklopediji.

Zašto ne mogu dodati/urediti informacije ?
Od Vas se traži da imate Soccer Wiki korisnički račun prije nego što možete dodati ili urediti informacije.

Kako mogu otvoriti korisnički račun i je li on besplatan?
Potpuno je sigurno kreirati Soccer Wiki račun, samo odaberite opciju "prijavi se" i unesite vaše podatke.

Kako mogu dodati nove informacije?
Možete dodati nove informacije nakon što ste stvorili račun jednostavnim klikom na ADD u gornjem navigacijskoj traci. Vi zatim odaberite koje podatke želite dodati prije završetka potrebnih obrazac i dostavljanja novih informacija.

Kako mogu promijeniti postojeće podatke?
Možete promijeniti postojeće podatke nakon što ste stvorili račun tako da jednostavno kliknete na uredi na bilo kojoj stranici unutar web stranice. Zatim odabirete koje podatke želite urediti prije nego prijavite ove nove podatke.

Zašto moja informacija nije dodana / uređena?
Prije no što se nove informacije dodaju/urede na Soccer Wiki brojni korisnici glasaju o tome da li zajednica smatra da trebaju biti mijenjane.

Ne mogu urediti podatke jer navodi da se na promjenu već glasovalo?
Ukoliko ne možete izmijeniti informacije na stranici onda su nove informacije već podnešene.Ovo je zato što samo jedna izmjena po stranici može biti podnešena u bilo koje vrijeme.